Je mnoho lidských jedinců, kteří nevědí o Hořickém Chlumu či poklidných místech mezi Javorkou a Bystřicí. Jsou však i lidé, kteří krajinu v okolí důvěrně znají, přesto rádi se k ní vracejí. Vhodná příležitost bývá o jedné dubnové sobotě…

Klub českých turistů Hořice uspořádal v sobotu 19. dubna již 36. ročník turistického pochodu „O ŽIŽKŮV ŠTÍT“ s nabídkou pěších tras v délkách od 7 do 50 km a cyklotras od 20 do 100 km. Náš pětičlenný rodinný tým vybral pěší putování 25 km.

Od sokolovny odcházíme na hořické náměstí, kde opravenými kulturními památkami (radnice i Mariánský sloup) je vyjádřen citlivý vztah současníků ke kulturnímu dědictví města. Kolem Domu kultury Koruna a Mateřské školy Na Habru, kde se zastavujeme u působivého sousoší matky s dítětem, nás vede žlutá značka ven z města k rozhledně HOŘICKÝ CHLUM.

Ačkoliv je možné vystoupat na její vrchol po 142 schodech, mnozí turisté této možnosti nevyužívají: povětrnostní podmínky nedovolují pohlédnout ani k blízké Zvičině, natož ke Krakonošovu panství či jarem probuzenému Polabí. Od rozhledny sestupujeme lesním komplexem k osadám TIKOV a ČERNÍN a otevřenou krajinou po cyklotrase přicházíme k poutnímu místu BYŠIČKY. Zdejší kostel sv. Petra a Pavla je znám z filmového zpracování příběhů KYTICE.

Od Byšiček vede červená značka zvlněným terénem k obci ČERVENÁ TŘEMEŠNÁ. K zastavení zve zdejší kostel sv. Jakuba Většího. Mezi loukami a lány jdeme k rozcestí U MILETÍNKU a kolem parku do rodiště K.J. Erbena. V MILETÍNĚ jsme krátce po poledni; přesto je možné využít pohostinnosti místní cukrárny a okusit s kávou (čajem) místní perníčky známé jako „Miletínské modlitbičky“. Po občerstvení nás čeká ještě asi 10 km pěšího putování.

K památce Erbena

Zastavujeme se ještě na náměstí u Erbenova pomníku i sousoší sv. Jiří na koni. Trasa pochodu vede vlastním značením kolem rybníku BUBEN k farmě JENÍKOV, kde koně i turovití jsou patrně překvapeni větší frekvencí kolemjdoucích. Rozcestí značek u farmy je jediným místem, kde máme dnes na dosah říčku BYSTŘICI. Naše cesta však nejde kolem jejího údolí, ale stáčí se po zelené značce lesními porosty k lokalitě DACHOVY.

Do cíle již zbývají necelé čtyři kilometry; stoupáme k barokní HLOHOVÉ KAPLI nad Hořicemi. Zastavujeme se při pohledu na VĚŽ SAMOSTATNOSTI stavěné 1924–28 památce bojovníků za svobodu. Na dohled je i rozhledna ráno navštívená. Sestupujeme k náměstí a míříme do sokolovny do cíle.

Přes méně vlídné počasí se zúčastnily turistické akce tisícovka pěších a dvě stovky cykloturistů. Pořadatelům patří poděkování za vytvořenou atmosféru. Jan Vaníček