„Už 120 let mají Hořice v Podkrkonoší nemocnici, od roku 1997 s léčebnou dlouhodobě nemocných, a lůžky následné péče. Nový, sympatický ředitel a ošetřující lékař MUDr. Petr Adámek vnesl do LDN mladého ducha přátelské spolupráce a se štábem zdravotnického personálu úspěšně řeší problémy nemocnice a každého pacienta. Spolu se staniční sestrou Soňou Kerelovou a rehabilitační pracovnicí Hanou Voňkovou boří staré předsudky o podobných zařízeních a vytvářejí z této nemocnice moderní léčebný ústav. Díky vám!

Díky i vám, milé zdravotní sestry, sanitářky a sanitáři, uklizečky a zdravotničtí asistenti! Díky za vaši nekončící laskavou a trpělivou práci u lůžek těch stařenek a stařečků, kterým pomáháte vždy s povzbuzujícím úsměvem navracet nejen zdraví, ale i lidskou důstojnost. Někdy, žel, až do posledního vydechnutí nevyléčitelně nemocných.

Doktor Adámek říká: Svým pacientům nabídneme kvalitní zdravotní, hygienickou, stravovací a rehabilitační péči, pomáháme jim zvládnout jejich psychické problémy. K tomu patří čisté, klidné, příjemné prostředí a pohodlí na lůžku.

Paní rehabilitační Voňková k tomu dodává: Základem úspěchu je dobrá spolupráce s pacientem, neustálý dennodenní styk a práce, jeho povzbuzování a pochvala za sebemenší úspěchy při vyburcování z jeho pooperační letargie či šoku z nehybnosti končetin po mozkové příhodě. Laskavě, jemně, ale rázně pomáhá znovu rozhýbat jejich ztuhlé svaly a zkracující se šlachy. Ku pomoci je jí malá tělocvična, vybavení rehabilitačními přístroji, kterých není nikdy dost. Proto jsou sponzoři vítáni.

A v neposlední řadě díky vám, kuchařům, za výborná, kvalitní, chutná a vkusně upravená jídla! I vám, hospodářští a techničtí pracovníci, kteří jste pacientům neviditelní, ale bez vaší práce by nic nefungovalo.

Všem mnoho úspěchů do další práce přeje vděčná pacientka" Jiřina Šubrová