Komunikace při projednávání optimalizace škol, jejichž zřizovatelem je Královéhradecký kraj, od začátku vázne. Ale nyní možná vstupujeme do nové etapy, ve které snad nebude třeba organizovat protestní pochody, sepisovat petice ani jezdit na zasedání krajského zastupitelstva, jak tomu bylo bohužel doposud.

Dne 10. ledna 2011 proběhla schůzka s přibližně deseti účastníky, při které usedl do „horkého křesla“ Jaroslav Jirásko, předseda krajského výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost. Cílem debaty bylo zhodnotit celou kauzu rušení čtyřletého oboru na gymnáziu a pokusit se najít shodu v dalším postupu. Velký prostor pro vyjádření dostávali zástupci studentů, kteří velmi věcně hájili svou školu, ale mlčky nezůstávali ani ostatní, mezi které patřili starosta Hořic Ivan Doležal, místostarosta Hořic Martin Sodomek, zástupkyně ředitele hořického gymnázia Mgr. Eva Slámová a další zástupci učitelského sboru.

Po celou dobu setkání panovala příjemná atmosféra a nedocházelo k žádným střetům, obě strany si vyslechly svá stanoviska. Všichni zúčastnění vyjádřili souhlas s tím, že nenaplněnost jednotlivých tříd je velkým problémem ve školství. Jenže je opravdu řešením zrušit dobře fungující školu s mnohaletou tradicí a sloučit ji s obchodní akademií?

A pokud opravdu ano, je tedy velkou záhadou, proč se vedení školy nedostává vysvětlení, že zrovna hořické gymnázium musí být obětí optimalizace. Díky tomu, že jsou zde paralelní třídy, vzniká velká možnost výběru seminářů a tím se následně studenti profilují pro další studia. Studenti dále argumentovali tím, že studium v Jičíně nebo Hradci Králové je velmi časově a finančně náročné. Starosta Hořic nastínil eventualitu, že pokud by nadále činil problém nájem, který kraj musí platit městu Hořice, bylo by možné projednat například přepis vlastníka na Královéhradecký kraj. I toto je ukázkou, že kdyby se začalo komunikovat dříve, celá situace se mohla řešit jinak, a to více lidsky.

Pan Jirásko se zavázal, že kontaktuje radního Jiřího Noska, který bude mít společně s radou konečné slovo, aby ho přizval na hořické gymnázium k nalezení konstruktivního řešení. Další věcí, která by mohla velmi pomoci, je návrh, že by se pan Jirásko pokusil na příštím zasedání výboru vyjednat podporu pro revokaci usnesení rady, které se týká gymnázia. Toto zasedání výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost se bude konat 19. ledna, proto veškerá naše víra musí směřovat k tomuto dni.

Poté, co na škole zavládla kvůli obrovské frustraci nepříjemná a nejistá atmosféra, je toto impuls, který vlil do žil studentům i zaměstnancům novou, i když malou, dávku naděje. S potěšením bychom přijali nový způsob vyjednávání, který se zdá pro obě strany příjemnější a méně vyhrocený. Proč vše neřešit nad šálkem kávy a především v klidu? Tato schůzka byla důkazem, že se nejedná o vysněnou utopii. Doufejme, že stejnou odvahu prokáže i pan radní Jiří Nosek, který je zodpovědný za oblast školství a kultury, tím, že přijede k nám do školy mezi studenty a učitele, kde se vše dá probrat bez zbytečného osočování.

Možná už je vše ztraceno, ale kdo ví? Měla bych jen jednu výzvu: dost bylo rebelie, pojďme jednat slušně! Jana ⋌       Menčíková, studentka gymnázia