Ve 4. B žáci poděkovali třídní učitelce Simoně Marksové za celoroční péči a ta pak předala vysvědčení.

Na prázdniny se těší i Péťa Pachl z Doubravy, který volný čas vyplní rybařením, výlety, sportem a další zajímavou činností.