Vzhledem k tomu, že za první republiky pocházel z naší vesnice ministr zemědělství a později ministr národní obrany Bohumír Bradáč, tak jsem se zajímal o politiku z té doby. Mimo hlavních funkcí vytvářel ještě mnoho dalších důležitých aktivit – zakládal zemědělcům různá družstva, např.mlékárenské, obilnářské apod., aby drobní zemědělci stačili velkým dvorům. Dále nechal vystavět v Jičíně-Soudné zemědělcům školu, já jsem do ní začátkem padesátých let chodil a na škole byl velký nápis Bradáčova rolnická škola.

Měl také velký podíl na výstavbě jičínské nemocnice, nechal postavit v Kopidlně a v Židovicích sokolovny. Byl také zvolen předsedou Agrární strany a ta se stala nejsilnější politickou stranou v republice – tam ho doháněli jen „Henlajnovi". Dále byl celorepublikovým starostou velké sportovní organizace Selské jízdy. On využil svoje podnikatelské schopnosti ve prospěch celé republiky, na statku měl šafáře, který mu tam zajištoval provoz.

Podobného jednání byli i ostatní politici, např. Švehla, Kramář a ostatní. Byli to lidi duchovně na úrovni a vážili si pracujících lidí, neboť sami poznali, co je to práce. Dnešní politici většinou jen teoretizují a dělají chyby, ale rádi se povyšují nad pracující. Pokud by měl být zakázán podnikatelům vstup do politiky, tak bychom se měli poučit také z padesátých let, kdy komunisté zlikvidovali podnikatele, a tím duchovní elitu národa.    Antonín Erben, Židovice