Výstava byla realizována v rámci projektu Oživení památek v česko – polském pohraničí" v rámci česko – polského Operačního programu přeshraniční spolupráce CZ-PL 2007 — 2013, realizovaného prostřednictvím Euroregionu Glacensis v roce 2009. V rámci tohoto projektu bylo Komitétem pro udržování památek z války roku 1866 se sídlem v Hradci Králové opraveno na bojišti u České Skalice 15 pomníků a byl vydán průvodce po naučné stezce Bitva u Dvora Králové nad Labem 29. června 1866.

Výstava byla v roce 2009 postupně prezentována v Jičíně, Ratibořicích, Srebene Górze, Josefově, Kladsku, Trutnově, Zlatých Horách, v nově otevřeném Válečném muzeu Na Chlumu u Hradce Králové. V současnosti je veřejnosti přístupna ve Střední škole kamenické a sochařské v Hořicích, Husova 675 v prvním patře hlavní školní budovy, učebna č. 44 (vpravo od schodiště).

Výstavu zapůjčil a instaloval
Komitét 1866 (spolek pro udržování památek z války roku 1886). Komitét je občanským sdružením, jehož kořeny sahají až do roku 1888 a jehož primárním posláním je ochrana, údržba a evidence památek prusko – rakouské války z roku 1866 na území celé České republiky: www.1866.cz

Výstava není z technických důvodů přístupna 8. května. Pro skupiny (15 a více osob) je možné telefonicky dohodnout termín mimo otvírací dobu.