Pro takto označenou vodu jsou stanoveny přísné limity, které musí splňovat. Sleduje se především množství dusitanů a dusičnanů. Proč? V zažívacím traktu člověka se mohou přeměnit na toxické dusitany. V těle malého dítěte se může hemoglobin, který přenáší v těle  kyslík, přeměnit na methemoglobin, který toho schopen není. A to je vysoce nebezpečné.
Kojenecká voda (na rozdíl od jiných balených vod):
• musí být z kvalitního podzemního zdroje, který je vhodný pro přípravu kojenecké stravy a k trvalému přímému požívání všemi skupinami obyvatel.
• nesmí být nijak chemicky ošetřena.
• smí být upravována pouze výjimečně UV zářením.

Voda vhodná pro přípravu kojenecké stravy
Kojeneckou vodu je třeba bezpodmínečně používat do tří měsíců věku dítěte, doporučována je do šesti měsíců života miminka. Voda označená jako „vhodná pro přípravu kojenecké stravy" by měla být kvalitativně srovnatelná s vodou kojeneckou, nicméně již prošla určitou úpravou stejně jako pitná voda z kohoutku.

Na co by rodiče v případě vody pro kojence neměli nikdy zapomenout?
Zejména na vhodné skladování vody (v temnu a chladnu a hlavně nevystavovat přímému slunečnímu záření), a kojeneckou vodu spotřebovat do 48 hodin po otevření.

Existuje v případě kojenecké vody nějaký mýtus?
Lidé si často myslí, že koupě kojenecké vody je zbytečný náklad navíc. V dnešní době se však i do pitné vody dostává více průmyslových škodlivin, ale i jiných reziduí (např.: z hormonální antikoncepce), vodárny používají pro její úpravu více chloru atp. Na kojeneckou vodu jsou ovšem kladena ta nejpřísnější hygienická kritéria.

Jaké nebezpečí hrozí v případě, že pro kojence není použita speciální kojenecká voda?
Pro kojence je používání kojenecké vody zdraví prospěšné, nevyvolává u nich průjmová onemocnění a je velmi dobrým pomocníkem na cestách, kdy stačí stravu z kojenecké vody pouze ohřát v mikrovlnné troubě, a není tedy třeba vodu převařovat.

Na obale kojenecké vody musí být povinně uvedeny tyto údaje:
• obsah rozpuštěných pevných látek, tedy minerálií (vápník, hořčík, sodík, draslík atp.),
• v případě, že je sycena oxidem uhličitým, musí být označena „kojenecká voda sycená" s uvedením obsahu oxidu uhličitého,
• „ošetřeno UV zářením", pokud byl tento způsob úpravy použitý
Tip Babywebu:
Kvalitu vody ve vašem kohoutku si můžete ověřit na stránkách vodárenských společností či rozborem vody ve studni, přičemž úplnou jistotu můžeme získat převařením vody.