Nadměrné těžby kvůli katastrofálnímu přemnožení lýkožrouta pominuly, kůrovec se tu vyskytuje v běžné míře a nijak zvlášť neškodí. „Hlavní kalamita je snad za námi," domnívá se správce. Optimální stav byl docílen tím, že atraktivní smrkové partie se podařilo odstranit a na jejich místo vysadit nové.

Hospodaření v lese přitom podléhá přísné kontrole, stanovena je cílová struktura stromů. Stráně jsou nyní osázeny především bukem, dubem, převažuje borovice a následuje smrk.

Lesy jsou v pořádku, takže co nového nás čeká na turistických trasách? Letos se mírně zvedla cena vstupného (60 Kč), děti a důchodci zůstávají na stejné výši (30 Kč), parkovné narostlo o deset korun. Co je pozitivní, přibyly parkovací plochy po pravé straně příjezdové komunikace k Turistické chatě.

Zákaz vstupu
„Nové trasy neotevíráme a ani nic takového neplánujeme. Původně uzavřené Starý a Mladý Hrádek zůstanou nepřístupné. Jde o lokality, kde mají stezky zvířata a ptáci svá hnízdiště, takže je nechceme rušit. Hnízdí nám tu dokonce sokol a výři. Co je trochu problémem, to jsou přemnožení krkavci," vysvětluje Tekverk.

Před sezónou se ve skalách gruntuje. „Uklízíme i nyní, natíráme zábradlí, opravujeme potřebné. Turisté se chovají celkem slušně, není to spolek pivních skautů, z čehož máme radost. Turistická chata by měla zachovat běžný provoz a zůstat na stejné úrovni jako vloni," pokračuje.

Dostáváme se ke koupališti Pelíšek. Jeho problémem je nedostatek vody, která je občas kontaminovaná. Dále malý průtok, neboť přítoky zprava i zleva vyschly.

„V době, když se stavělo koupaliště, byly v povodí malých potůčků, které napájí nádrž, mladé lesy. Ty vyrostly, vypijí víc vody a ta přirozeně zmizela," přibližuje důvody nedostatečného přítoku. Dělí se s námi o jednu novinku.

Ve spolupráci se spolkem lidí, kteří mají rádi čaj, staví u Pelíšku čajový domeček, kde by se příchozí mohli zastavit na lahodný nápoj. „Pod patronátem to mají dovozci čajů a počítáme s tím, že se zde budou konat nárazové akce." Čajovna má být otevřena dvacátého června. „Ve čtvrtek proběhne otevření čajového altánu Plující oblaka v Prachovských skalách, začínáme v 17.30 hodin," zve za provozovatele Otakar Chochola.

Proč byste měli přijmout pozvání do Prachovských skal?
„Protože je tam hezky. Pozval bych vás v době, kdy tu nejsou davy lidí, takže na podzim nebo v podvečer a brzy ráno, to zde bývá opravdu nádherně," doporučuje znalec tamního území Vladimír Tekverk.