Posluchači všech věkových generací zaplnili zámecké nádvoří Valdštejnského zámku. Krátká videoukázka z Vlastových písní je umístěna rovněž na našem webu připojená k tomuto článku.