Předchozí
1 z 11
Další

Knihy a Dana Michlová

Má svoji přirozenou autoritu, vyplývající z její vysoké odbornosti a celoživotních zkušeností z práce v knihovnictví, které ráda předává svým kolegům. Vychovává nejen další generace knihovnic a knihovníků, ale i čtenářů.

Knihovnice Dana Michlová.Zdroj: Deník/ Iva Kovářová

Zdobí ji také titul Knihovnice Královéhradeckého kraje.Dana Michlová prochází  knihovnami s knihou v ruce po celý svůj život. V roce 1974 nastoupila do Městské knihovny v Nové Pace do oddělení pro dospělé čtenáře.

Knihovnice Dana Michlová.Zdroj: Deník/ Iva Kovářová

Prvního září 1974 začala dálkově studovat na Střední knihovnické škole v Praze, které ukončila maturitní zkouškou. V říjnu 1976 přestoupila do Okresní knihovny v Jičíně. V Knihovně Václava Čtvrtka, jak se nyní zařízení nazývá, zakotvila do dnešních dnů

Knihovnice Dana Michlová.Zdroj: Deník/ Iva Kovářová

V jičínské knihovně pracovala téměř na všech úsecích - v katalogizaci, ve výpůjčním procesu, dvakrát týdně měla na starost pobočku ve městě, zajišťovala lekce knihovnicko - informační výchovy pro 3. a 4. třídy.

Knihovnice Dana Michlová.Zdroj: Deník/ Iva Kovářová

Po mateřské dovolené v září 1981 nastoupila na pozici metodičky. Baví ji práce s lidmi, mezi knihovníky z malých knihoven našla mnoho dobrých přátel.

Knihovnice Dana Michlová.Zdroj: Deník/ Iva Kovářová

Podílela se na zdárném přechodu okresní knihovny na městskou a s tím spojené změně ve spolupráci s vesnickými knihovnami. Na Jičínsku zcela zanikl střediskový systém, celý region je zpravován z jednoho místa - z Jičína a Dana Michlová má tuto práci na starosti.

Knihovnice Dana Michlová.Zdroj: Deník/ Iva Kovářová

Vybudovala kvalitní výměnný fond, díky jejímu přičinění se řada malých knihoven výrazně vylepšila (např. MLK Vršce, Stav, Mladějov, Libuň, Střevač, Lužany aj.). Zajišťuje automatizaci místních knihoven a jejich připojení do souborného katalogu.

Knihovnice Dana Michlová.Zdroj: Deník/ Iva Kovářová

Vůči dobrovolným knihovníkům vystupuje jako profesionál, vždy dokáže poradit i podpořit, je k nim přátelská a vstřícná. Je s nimi v pravidelném kontaktu osobním, pořádá pro ně i exkurze, zve je na ostatní akce knihovny.

Knihovnice Dana Michlová.Zdroj: Deník/ Iva Kovářová

V době, kdy začalo omezování krajské dotace na výkon regionálních funkcí, s velkým osobním nasazením přesvědčovala starosty a další zástupce obcí o nutnosti financovat společně nákup výměnného fondu.

Knihovnice Dana Michlová.Zdroj: Deník/ Iva Kovářová

Díky její práci se Jičínu daří v rámci kraje získat relativně největší příspěvek od obcí. Je aktivní členkou SKIP, od roku 2012 organizuje setkávání seniorů - bývalých zaměstnankyň knihoven v našem regionu. Zve je na společné akce a minimálně jedenkrát za rok pořádá velké setkání.

Knihovnice Dana Michlová.Zdroj: Deník/ Iva Kovářová

„Takto si představuji kvalitní knihovnici. Je odborně vzdělaná, práce je pro ni koníčkem, své zkušenosti se nebojí v práci prosazovat, je komunikativní, zajímá se o dění ve svých obcích a knihovnách. Vychovala a vychovává generace knihovnic a knihovníků,“ chválí knihovnici ředitelka Jana Benešová.

Knihovnice Dana Michlová.Zdroj: Deník/ Iva Kovářová