Předchozí
1 z 6
Další

Aktivní knihovnice Alena Pospíšilová

Hlavní moje vzpomínka se váže ke knihovně, která zde byla umístěna. Dokonce si pamatuji dodnes kousek básničky z jedné krásně ilustrované knížky. Svět kolem knih a knihoven nakonec naplnil celý můj život. V roce 1972 jsem nastoupila po maturitě do Okresní knihovny v Semilech. Ve stejné budově jako knihovna sídlila také Lidová škola umění, kde učil děti vztahu k výtvarnému umění malíř Vladimír Komárek. Nás „knihovnářky“, jak nám s oblibou říkával, občas navštívil a s humorem jemu vlastním nás pobavil.

Alena Pospíšilová z MalechovicZdroj: Deník/ Iva Kovářová

Dalším knihovnickým domovem se pro mne stala na dvacet krásných a nezapomenutelných let Sobotka. Poznala jsem zde osobně mnoho zajímavých a inspirativních lidí místních i vzácných hostů z řad umělců, spisovatelů, malířů, hudebníků či historiků. V roce 1998 jsem se stala knihovnicí v jičínské knihovně. Dvanáct let strávených v noblesní budově bývalého Studentského domu bylo naplněno radostí a nadšením z práce především s dětmi.

Knihovnice Alena Pospíšilová a Eva Pantlíková převzaly titul Knihovny Jičínska.Zdroj: Deník/ Iva Kovářová

Ráda vzpomínám na dobrou spolupráci s učitelkami a učiteli. Podařilo se nám nastartovat projekty, z nichž některé trvají dodnes. Např. Pasování prvňáčků na čtenáře, Noc s Andersenem, Knihovnická dílna apod. Po odchodu do předčasného důchodu se naskytla možnost pokračovat v knihovnické práci v malé venkovské knihovně v Libošovicích (www.knihovnalibosovice.webk.cz).

Alena Pospíšilová z MalechovicZdroj: Deník/ Iva Kovářová

S radostí a potěšením vítáme s moji kamarádkou a spolužačkou z 1. třídy Evou Pantlíkovou v pátek odpoledne čtenáře a návštěvníky. Těší nás, že se povedlo z knihovny vytvořit hojně navštěvované příjemné místo k setkávání s dětmi a dospělými. Díky dobré spolupráci s Knihovnou Václava Čtvrtka v Jičíně nabízíme dostatek knižních novinek. Snažíme se zpříjemnit a obohatit nabídku našich služeb zajímavými besedami, přednáškami a rozličnými výstavami v Galerii Na návsi.

Alena Pospíšilová z MalechovicZdroj: Deník/ Iva Kovářová

Pro posílení těla i ducha slouží cvičení. Pod vedením zkušeného, vynikajícího cvičitele pravidelně každé pondělí cvičíme společně s manželem a dalšími příznivci jógy v tělocvičně bývalé školy v Libošovicích. Zde začalo před šedesáti lety naše vzdělávání, tady jsme se poprvé s Pavlem potkali, sem chodily naše dcery do mateřské školy, nyní ji navštěvuje náš vnouček.

Alena Pospíšilová z MalechovicZdroj: Deník/ Iva Kovářová

V mládí jsem občas přemýšlela, co budu dělat, až budu v důchodu. Vždycky mě lákalo provádět zájemce po Českém ráji. Podělit se s lidmi o tu krásu, která nás obklopuje. Čas od času se daří tento záměr naplnit. Dalším „úkolem“, který jsem si pro svůj podzim života uložila, je údržba turistického značení, které celoživotně obdivuji. K tomu zatím nedošlo. Až naše skvělá vnoučátka vyrostou a vylétnou z hnízda, vezmu barvy a štětec a ráda pomohu turistům obnovovat barevné značení. Možná se někdy cestou potkám i s Vámi.

Alena Pospíšilová z MalechovicZdroj: Deník/ Iva Kovářová