Dveře pro veřejnost se otevíraly od pondělí do včerejška vždy od 14 hodin. Návštěvníci se mohli podívat na zabydlené učebny. „Potěšilo mě, že přišli nejen rodiče, ale i bývalí zástupci města. Reakce byly vesměs kladné, žádný vysloveně kritický názor jsem nezaznamenala," uvedla ředitelka školy Jaroslava Komárková.

Zásadní stěhování proběhlo na počátku léta. Vedení školy chtělo třídy logičtěji přeuspořádat. Z dvaadvaceti učeben jich v původních místnostech zůstalo pouze pět, ZUŠka navíc získala sedm nových tříd. Přestěhování se týkalo také ředitelny. Jednou z novinek je zcela nový taneční sál s šatnami pro žáky.
Zařízení také žádá o navýšení kapacity žáků. Podle ředitelky nyní žádost zváží krajský úřad KHK. Současný limit je 780 dětí, vedení ústavu jej chce zvednout na tisíc. „Není to tak, že bychom hned od září chtěli mít tisícovku žáků. Očekávám, že navyšování bude postupné a hranice škola dosáhne až v budoucnu. Chceme tím zkrátka myslet trochu dopředu," vysvětlila Jaroslava Komárková.

Změny zažilo také první nadzemní podlaží. Zde posílilo zázemí pro univerzitní studium.

Stávající dvě učebny budou nyní výhradně využívány Českou zemědělskou univerzitou. Posila spočívá v prostorech, které se uvolnili po přesunu informačního centra. Univerzita tím získala místnost pro zázemí a další malou učebnu.