Tento úkon, vytáhnout ze své knihovny právě Jana Masaryka, byl motivován přípravou na mimořádný pořad, ve kterém zazní oblíbené lidové písně, které se hrály a zpívaly v rodině T.G.Masaryka. Na klavír vždy doprovázel Jan Masaryk. Podvečer je současně připomínkou tragické smrti Jana Masaryka. Ještě se o tom zmíním.

Nebudeme truchlit, naopak, program, který připravil hudební skladatel Daniel Dobiáš nazval „Zpíváme si s Janem Masarykem"  je koncipován jako muzikoterapie za aktivní účasti interpretů i posluchačů. Kromě známých národních písní připomenu alespoň ty, které určitě potěší vaše srdce, Ach synku, synku, Zdálo se mi má panenko, Zelení hájové, Horo,horo,vysoká jsi, Lásko, bože lásko, Teče voda teče, Pod tým naším okénečkem, Dobrú noc má milá. A ještě si zazpíváme něco ze sbírek moravských lidových písní o lásce, písně svatební, baladické a lyrické.

Ve stínu pozornosti v tomto pořadu nezůstanou ani myšlenky Jana Masaryka. Bude ukázka z jeho Receptu na štěstí, vrátíme se k Fischlovým osobním Hovorům s Janem Masarykem. Jsou autentické, velmi zajímavé a pro náš běžný život inspirativní. Snad se vám bude líbit Masarykovo slovo. Stojí za to si ho vyslechnout pro svou upřímnost a lidovost:

„ Nikdo si nesmí nikdy myslet, že je něco víc, něco lepšího než ten druhý. Možná, že toho má více v makovici, možná, že nosí lepší košili, možná, že má fortelnější ruce, možná má větší bicepsy. Ale tohle všechno ho jenom zavazuje, aby toho udělal tím více pro ty s horší košili. Jenomže tomu všemu může rozumět jenom ten, kdo má rád lidi. Mít rád lidi, to je celé tajemství a jediný recept na štěstí. To platí pro všechny."

Ještě připomenu kalné ráno 10. března 1948, kdy byl ministr zahraničních věcí nalezen mrtev pod okny svého bytu na nádvoří Černínského paláce. Smrt Jana Masaryka je dodnes záhadou, proto si alespoň připomeňme už ve čtvrtek 9. března v 17 hodin v obřadní síni v Libáni památku tohoto nejoblíbenějšího světového diplomata.

Těšíme se na vaši návštěvu určitě příjemného setkání se zpěvy národních písní v podání hudebního skladatele Daniela Dobiáše s dětským sborečkem, se slovem Eleny Brandtové. Vstupenky si rezervujte v Městské knihovně u paní Hlaváčkové 724 772 104.   Zdeněk Vokurka