Při vynikajících hráčských kvalitách Stamicova kvarteta nemá vůbec smysl připomínat perfektní zvládnutí intonační a technické. Udivující byla výrazová sugesce ve službách Dvořákova předposledního komorních díla, Smyčcového kvartetu As dur, vydobýt z tohoto díla klidný tón, radost a pohodu. Skutečná óda na Dvořákovu vroucnost.

Stamicovo kvarteto.

Komorní hudba J.B.Foerstra je v jeho tvůrčím obdobím oborem zcela důležitým. Získala pozornost Stamicova kvarteta, které s pokorou a oddaností nahrálo na CD kompletní Foerstrovo komorní dílo.

Umělecký projev

Z něho si umělci pro festivalový večer vybrali Modlitbu, charakterizující Foerstra jako lyrika s projevem básnivé duše. Osobitý, rázovitý, jasně definovatelný silný umělecký projev přinesl až Čtvrtý kvartet F dur. Zůstal pocit bezprostředně působivého muzicírování.

Koncert vygradoval světovou premiérou. Na Foerstrových dnech v Libáni poprvé zaznělo Rondo ze Smyčcového kvartetu c moll, op.40 / 3 Pavla Vranického, skladatele vytříbeného vkusu, jehož dílo se pohybuje v ovzduší haydnovsko-mozartovského klasicismu. Dokonce Johann Wolfgang Goethe se pochvalně vyjádřil o jeho skladatelské činnosti.

Nezapomenutelný zážitek připravený ve skromných podmínkách si nepochybně odnesli všichni přítomní návštěvníci. Dlouhotrvající potlesk vstoje byl toho důkazem.   Zdeněk Vokurka