Akci připravuje již 15 let SVČ Déčko, tentokrát v novém nastudování příběhu.