V 17 hodin se bude v obřadní síni městského úřadu zamýšlet Terezie Dubinová na téma židé, křesťané, muslimové: co se děje v dnešním světě. Terezie Dubinová, PhD., vystudovala kulturologii a hebraistiku na FF UK v Praze, pracuje jako lektorka a autorka knih. Byla členkou občanského sdružení Centrum humanitární pomoci krajanům na Ukrajině, v jehož rámci pracovala jako humanitární pracovnice v oblasti Černobylu a jako učitelka českého jazyka a kultury v české evangelické vesnici u Oděsy Bohemka.

Zakládající členka o.p.s. Baševi pečujícího o židovské památky v Jičíně. Žila na Blízkém Východě, dlouhodobě se zajímá o změny v regionu i o v současnosti probíhající změny uvnitř lidského kolektivu.

Pojďme společně s hebraistkou Terezií Dubinovou poodhalit kořeny současné napjaté světové situace. Proč se nemůžou národy mezi sebou dohodnout? Proč nefungují diplomatická jednání? Sedmdesát let žijeme v poklidu, v míru a slovo válka a terorismus nás děsí. Podívejme se na problémy současného světa trošku jinýma očima. Jednotné vstupné je padesát korun. Zajímavé setkání pořádá o. p. s. Foerstrovy dny, hudební festival s Městem Libáň.