Ženy napekly a nazdobily vajíčka, perníky, dorty, mazance a různé dobroty. Muži napletli pomlázky i košík zvládli. Nechyběly ani velikonoční drobnosti, které potěší. Různá květinová dekorace, šité slepičky, tulipánky, věnečky, opletená a obháčkovaná vajíčka, kraslice a keramika. Zapojily se děti z MŠ a dětské hasičské družstvo se svými výrobky. Zaujala i výstava vajec a peří ze pštrosa dvouprstého a emu. K vidění byly i ukázky pečení v silikonových formách.

Návštěvníci výstavy mohli ochutnat a hodnotit vaječné pomazánky a tlačenku, různé nádivky, karibská vejce a sladké pečivo. A kdo měl zájem, mohl si na místě uplést svoji vlastní pomlázku.

Pořadatelé chtějí touto cestou poděkovat všem, kteří pomohli přivítat výstavou svátky jara.   Zdena Richterová, místostarostka obce