V pátek byli zástupci partnerských měst přijati na radnici starostou Alešem Svobodou a místostarostou Martinem Pourem, aby se poté odebrali na festival a vychutnali si jazzu.

V sobotu pak byli místostarostou města Ivanem Doležalem a zástupcem informačního centra provedeni po památkách města, zvláště pak kostelem Narození P. Marie, kde si mohli vyzkoušet i hru na tamní varhany, a také muzeem, kde jim Oldřiška Tomíčková představila dvě aktuální výstavy.