V rámci expozice bude výstavní chodba propojena s prostorem muzejního divadla, kde bude možnost sehrát vlastní představení.
Výstava bude zpřístupněna pro veřejnost od středy 24. června od 9 hodin. „Loutková divadla mají na území České republiky dlouhou tradici. Na konci 19. a počátku 20. století nechybělo divadlo v žádné ze vzdělaných rodin" říká na úvod Miroslava Pecháčková, kurátorka výstavy a majitelka Muzea hraček v Rychnově nad Kněžnou, za jejíž spolupráce nová výstava v prostorách výstavní chodby jičínského muzea vzniká.

Výstava mapuje historický vývoj rodinných divadel na našem území. Původně vznikala divadélka k premiérám divadelních her a sloužila především jako dekorace, avšak již na počátku minulého století získala skoro národní význam a na jejich tvorbě spolupracovali i významní umělci jako Mikuláš Aleš. Loutkářská výroba nabyla v té době obrovského významu. Nejstarším prezentovaným divadélkem na výstavě bude stínové divadlo z roku 1890. Nechybí však ani ručně vyráběné exponáty.

„Ke změně dochází s příchodem televize. Divadélka se stávají jednodušší a jejich scény modernější. Využívá se nových materiálů jako textilu či plsti. Loutka se stává i hračkou" říká Miroslava Pecháčková. Její výroba však neustala. Národní podnik Komenium, založený v šedesátých letech 20. století, produkoval speciálně i divadla pro mateřské a základní školy. Jako příklad lze jmenovat Leštinovo javajkové divadlo, ve kterém byly loutky vedeny zespodu na rozdíl od marionet na provázcích.

Jednotlivá divadélka budou na výstavě doplněna také o návrhy kostýmů od Anny Suchardové – Brichové, ale také o historické předlohy loutek.
Výstava „Rodinná loutková divadla aneb vzpomínka na dětství bez internetu" bude otevřena od 24. června do 19. září 2015. Pozor na změnu otevírací doby v červenci a srpnu, a to na denně od 9 do 18 hodin, týkající se všech prostor RMaG v Jičíně.   Martina Pajerová