„Za starosty Jindřicha Zahájského byla v Nové Pace vybudována Městská elektrárna. Elektřinu vyráběla jedenáct let. Její výkon nestačil k zásobení, a tak bylo město připojeno na dálkové elektrické vedení z elektrárny Poříčí u Trutnova.“

Soustrojí elektrárny bylo podle informací Hlubučka prodáno na Pražský hrad jako náhradní zdroj. Následně byla ve Vrchovinské ulici zřízena rozvodna a kanceláře. Služebna zajišťovala dodávku do šedesáti obcí. Její činnost se završila v roce 2005. Výstavu můžete zhlédnout v pracovních dnech od 9 do 15 hodin.