Ta je vyvrcholením oslav 80 let úspěšné činnosti tohoto spolku při MKS Nová Paka.

Na úvod zahrála na housle absolventka pardubické konzervatoře Eliška Janďourková a poté se ujala slova ředitelka MKS Romana Martincová společně s předsedou fotoklubu Miroslavem Suchánkem.

Následovala diaprojekce s představením jednotlivých fotografů a jejich prací. Nechybělo ani vyhlášení vítězů fotografické soutěže nazvané „Novopacký rok s foťákem". Zúčastnilo se ji 19 fotografů se sedmdesáti snímky. V kategorii „Moje město,domov a život" zvítězil Michal Krátký, druhé místo patří Kateřině Michálkové a třetí Lence Faltové.

Druhé téma nazvané „Linie a křivky" nejlépe zvládla Taťána Pleváková,která získala první a třetí cenu, druhý skončil Michal Suchánek. Na sedmdesát fotografií od sedmnácti členů novopackého fototoklubu si můžete prohlédnout v MKS až do 10.ledna příštího roku   Jiří Albrecht