Je to dobré, protože ten, kdo má zájem, pozná kousek ze složitosti jejich osudů. Tím se mu osvětlí i mnohé kroky v jejich bytí. Je jasné, že v přednáškách, filmech, výstavách i koncertech se objeví i další minority, například Romové.

Tak bylo i o Jičínském šouletu v neděli 16. srpna. Dopoledne prohlídka židovského hřbitova s výkladem, ve dvě přednáška o Létajícím koberci a v podvečer pak koncert skupiny Shirim Ashirim.

Když se lektora, pana Neubauera, ptali, kolikrát byl v Jemenu, číslo nepověděl. Nevěděl. Mnohokrát. Jeho vyprávění a fotky dokázaly, že mu ta země učarovala. Aniž to byť jedenkrát zdůraznil.

Země je sedmkrát větší než ČR a má před 20 milionů obyvatel. Hlavní město Sanná patří k nejstarším městům na světě. Bylo a v mnohém zůstává opevněným a pro cizince nepřístupným městem. Šest sedmin země tvoří poušť. Chudý stát.

I to přispělo ke vztahu mezi islamisty a židovstvem. K jeho složitosti. Od tolerance k nenávisti. Mešity místo synagog. Nakonec akce Létající koberec znamenala letecký přesun 50 000 Židů z Jemenu do Izraele. Lidé nastupovali do letadel bez majetku. Jen s tórou v náručí.

Pan Neubauer pouští hudbu, promítá fotky. Zajímavé stavby, milí lidé. Příbytky skromné, téměř žádný majetek. Putoval po Jemenu a hledal zbylé židovské rodiny. Málo, velmi málo. Ti, co odešli do Izraele, tvoří tu semknutou komunitu ukotvenou ve víře. Pracovití lidé.

„Nechci zobecňovat vlastní zkušenost." Tak zajímavým přístupem vysvětluje lektor svůj vztah k přednášce. Však byla poutavá. Obrázky, které nafotil, provokují zájem do té země se podívat.

Diskuse na závěr otvírá i problém mnohoženství. Ano. Je už ve Starém zákoně.  Bohumír Procházka