Uskutečnila se totiž druhá část mezinárodní spolupráce mezi školou v Pecce a francouzskou školou ve městě Pontivy, v oblasti Bretaně. Na podzim byl pro 21 žáků připraven zajímavý program, kdy měli možnost navštívit větší i menší města severní Francie spolu s hlavním městem, Paříží, a také si prohlédli školu s osmkrát větším počtem žáků, než má naše škola. Navštívili hodiny různých předmětů a také si změřili síly ve sportu. Zkrátka prožili týden, na který se nezapomíná.

⋌U nás v České republice měli naši francouzští kamarádi možnost poznat krásy nejen hlavního města, Prahy, ale i značnou část přírody. Navštívili jsme společně Bozkovské jeskyně, oblast Sedmihorek i Mumlavské vodopády. Něco o výrobě v Čechách se dozvěděli při návštěvě továrny na výrobu skla v Harrachově. Domů si pak odvezli spoustu suvenýrů, a to nejen těch koupených, ale i vlastnoručně vyrobených. V Muzeu čokolády v Praze si nakreslili obrázek čokoládou, který voněl na dálku. Během dne ve škole, který byl zaměřen na tradice Velikonoc, si žáci pak upletli pomlázku, vyrobili velikonoční dekoraci a upekli velikonoční dobroty. Při hodinách angličtiny se naučili slovíčka spojená s Velikonocemi a velikonočními tradicemi, zazpívali si anglické písně a tvořili rozhovory. Zbyl i čas na to si společně zasportovat.

⋌Vedle poznávání historie a přírodních krás jde však hlavně o aktivní užívání anglického jazyka. Žáci jsou ubytovaní v rodinách a musí si zkrátka poradit sami. Fráze zdvořilého požádání, povídání o sobě či své rodině a také kladení otázek jim ukazuje, že anglický jazyk není jen školní předmět, ale prostředek, který nám pomáhá poznávat a dorozumět se s lidmi z další země Evropské Unie.

⋌⋌Zážitky z výměnných pobytů si žáci budou dlouho pamatovat a věříme, že přispějí k motivaci dále se v anglickém jazyce rozvíjet. ⋌Lucie Fojtová