Pasováni byli z kopidlenské ZŠ a MŠ žáci 1.A – Námořníci a 1.B – Sovičky, kteří si pro rodiče a ostatní diváky připravili pásmo tanečků, písniček a básniček, kterými celé pasování zahájili. Poté knihovnice Romana Komárková (převlečená za vílu Vodničku) přečetla pasovací formuli a ředitel ZŠ a MŠ Kopidlno Pavel Berný (jako Rumcajs) pasoval jednotlivé žáky na rytíře – čtenáře knihovny.

Pasování prvňáčků v Kopidlně.
Děti po pasovací formulce slavnostně přislíbily, že se budou dobře starat o knížky a budou je mít rády; po pasování každý obdržel od knihovnice růžovou nebo modrou šerpu. Z rukou starostky města Kopidlna Hany Masákové (jako Manky) dostal každý knížku, záložku a průkazku čtenáře do místní knihovny. Poděkování patří všem zúčastněným a také třídním učitelkám Ivaně Pekárkové a Dagmar Zachovalové, které celé dětské pásmo připravily a s dětmi nacvičily.

Účast diváků na této akci byla hojná, všem se pasování líbilo a děti byly pochváleny nejen za vystoupení, ale za celý první školní rok, který skvěle zvládly. Hned další den někteří z těchto nových čtenářů využili možnosti zapůjčit si knížku nebo přístupu na internet. Přejeme všem dětem, aby jim chuť číst a navštěvovat knihovnu stále vydržela.   vedení ZŠ a MŠ Kopidlno