Zpočátku plnil i funkci zpravodajskou. Informoval o politických a válečných událostech, přírodních úkazech, katastrofách a vzdálených krajích.
Snadný verš, zpívaný často na známou melodii, se těšil velké oblibě u nejširších vrstev obyvatel.

První strana Nové písně o Václavu Chromém.Letákový tisk
Písně byly díky své stručné a výstižné formě přímo stvořeny pro letákový tisk. Prodávaly se na trzích a jarmarcích (odtud název jarmareční) a pro názornost bývaly doplněny dřevoryty nebo mědirytinami na titulní straně. Později jsou vedle senzačních zpráv o různých zločinech a vraždách vydávány písně pojednávající o lidských osudech, nešťastných láskách a podobně, v hojné míře zakončené ponaučením.

Samé nové písně
Názvy písní začínají většinou jednotně: „Nová píseň pro mládence a panny" nebo podobně. Nápěv bývá uveden pouze slovy: „zpívá se jako…", nebo „na známou notu".

Tiskárna stála na Husově třídě
V Jičíně vydávala tyto tisky Kastránkova tiskárna, která sídlila na Husově třídě. Z produkce jmenované tiskárny je i tato Nová píseň o Václavu Chromém ze vsi Ktové od Hrubé Skály. Drobný tisk, jehož titulní stránku představujeme na snímku vlevo, pochází z druhé poloviny 19. století. Píseň, zpívaná na nápěv Horo, horo, vysoká jsi, pojednává o nešťastné lásce vojáka k dívce, která jej zradila a provdala se za jiného. Voják v daleké zemi zradu neunese a zastřelí se. Text je psán ich formou, teprve v posledních slokách se dozvíme, že píseň složili a odeslali z Itálie do Čech Václavovi kamarádi. Zajímavý je začátek písně, kde jsou zmiňovány regionální reálie.

Úvod Nové písně:
„Václav, Chromý mé příjmení, ve vsi Ktové narozený, nedaleko Hrubé Skály, dělám svůj kšaft poslední.
V stáří pět a dvacet roků, poslední cíl mého věku, obuvnictví vyučený, co katolík jsem pokřtěný.
Na kopečku Jenčovice, jest to překrásná vesnice, tam bylo mé zalíbení, Marijánka mé potěšení."
⋌Jiřina Holá