Před porotu předstoupilo třináct soutěžících. Ženské pokolení to mužské tentokrát převálcovalo, neboť přišlo deset děvčat a tři chlapci. Utkali se o tři role: Eliška Kateřina, její sestra Salomena a Jiřík. Protože zájem děvčat byl tak vysoký, porota se rozhodla ocenit šest z nich, čímž se vytvořily tři muzikálové sesterské dvojice. Ve ztvárnění Jiříka se budou střídat dva chlapci.

Herci jsou konkrétně rozděleni do dvou ansámblů. V tom prvním spolu budou působit Barbora Veselková (Eliška) a Iva Podzimková (Salomena). Ve druhém se rolí ujmou Jessica Kleistnerová (Eliška), Valentina Šatrová (Salomena). Jiříka si střihne Michal Kříž. Dominika Forbelská a Magdalena Zubatá byly vybrány jako náhradnice pro případ indispozice ostatních herců.

Úkol pro uchazeče byl náročný. Každý musel přijít hned se dvěma zvolenými písněmi, jednou lidovou a jednou z populární kultury. Písně se až na jednu výjimku neopakovaly, každý evidentně má v oblibě něco jiného.

Myšlenka napsat původní muzikál vzešla přímo z kolektivu ZUŠ J. B. Foerstera. Pozitivní vnější impulz ale dodal skladatel Otakar Kovář, který se už chystá na sepsání písní. V sobotu byl také předsedou poroty. Předpokládá se, že muzikál bude mít premiéru asi za dva roky. Všechno v něm bude původní.  (jir,es)