Na téma „hnědých polí" byla na jičínské radnici na Žižkově náměstí ve čtvrtek instalována výstava.

Expozice ukazuje, jakým způsobem lze „hnědá pole" revitalizovat do nových podob. Demolice je přitom pouze krajním řešením, mnohem zajímavější je kupříkladu starou tovární halu zrekonstruovat a využít třeba pro kanceláře. Putovní výstava na deseti banerech ukazuje nejúspěšnější projekty z Libereckého kraje. Jičín je prvním místem mimo domovský kraj, kde byla expozice umístěna.

Podle místostarosty Petra Hamáčka to není náhoda. „Jičín je svým způsobem, a to neberme nijak hanlivě, městem, kde je mnoho brownfields. Máme tu budovu č.p. 2 na Valdštejnově náměstí, městský bytový podnik, jezuitskou kolej nebo nákladové nádraží," řekl a poukázal na to, že některé opuštěné objekty se už Jičínu podařilo vyřešit. Jako příklad uvedl kasárny nebo komplex Agrostroje.

Výstavu zajišťuje jednak Liberecký kraj, jednak Agentura regionálního rozvoje, s.r.o. Vernisáže se zúčastnila krajská radní Ivana Hujerová, agenturu zastupoval Martin Dušek. Jejím účelem je zaevidovat opuštěné objekty do databáze. Jsou v ní zachyceny všechny relevantní informace o historii budovy, vlastnictví, specifiku lokality a podobně. Kupci jsou data poskytnuta jako servis.

„Brownfields představují příležitost pro investory," uvedl Martin Dušek. Zároveň se zamyslel, že doba, kdy stavení vznikala, česky řečeno, „na zelené louce" se chýlí ke konci. V hustě osídlených státech jsou už projekty „na hnědých polích" velmi běžné. I v hornatém Libereckém kraji volná místa docházejí, a proto je v rámci republiky průkopníkem v byznysu okolo brownfields. Výstava potrvá do 4. září.