Od té doby rovnoměrný vývoj v rodině Foerstrů pokračoval. Významným hudebníkem byl skladatelův otec Josef Foerster, také rodák z Osenic. Ale od roku 1858 již působil v Praze a nastoupil cestu průkopnické regenschorské a varhanní činnosti v kostele sv.Vojtěcha.

Vzácní hosté
Nebylo divu, že se na kůru objevovali vzácní hosté. Byli zde Bedřich Smetana,tehdy ještě neznámý varhaník Antonín Dvořák, vedle něho významní pěvci, uvažte, Marie Sittová, první Smetanova Libuše. Josef Paleček, první Kecal nebo slečna Eleonora Ehrenbergerová jako první Mařenka ve Smetanově Prodané nevěstě, z mladé generace pěvkyně Berta Lautererová, pozdější žena J. B. Foerstra, jejíž ušlechtilý soprán plný svěžesti zaujal nejen Čajkovského v nezapomenutelné roli Taťány (Evžen Oněgin), především fascinoval šéfa Vídeňské státní opery Gustava Mahlera. Mám pokračovat?
Nyní, kdy jsme si stručně připomenuli bohatý umělecký život na kůru kostela sv. Vojtěcha, je tu naděje, že památka osenického kantora Josefa Foerstra, jeho syna skladatele Josefa Bohuslava Foerstra a varhaníka Antonína Dvořáka, jehož dílo nás utěšuje vírou v existenci Vyššího duchovního světa, tu znovu projde čilým uměleckým životem.

Koncepce spolku
Společnost Josefa Bohuslava Foerstra po všech těch složitých organizačních procházkách životem od svého založení v roce 1919 dospěla ke koncepci, která v současných dnech roku 2013 připomene slávu a lesk nedávné minulosti. Probudila se zvědavost nejenom o dílo J. B. Foerstra, také o představy a orientaci v tvůrčí činnosti osobnosti novodobé české hudební kultury. Společnost JBS vyjadřuje obdiv a lásku k Foerstrovu dílu cyklem komorních koncertů nazvaných Evropan Josef Bohuslav Foerster.

Zkrátka, zahajovací koncert cyklu Evropan J. B.Foerster, pořádaný Společností JBF taktéž jako připomínka 62. výročí úmrtí skladatele v kostele sv. Vojtěcha (28. května 2013), lze posuzovat z dvojího hlediska: dramaturgického a interpretačního. Výsledek byl velmi pozitivní.

V ideálním prostředí kostela sv. Vojtěcha se cítili jistě výborně Bach, Beethoven, Liszt, přirozeně Dvořák a Foerster. Takto naladěný program zvýraznila i osobní záštita arcibiskupa pražského, metropolity a primase českého, kardinála Dominika Duky. Velká pocta.

Také po stránce interpretační můžeme být spokojeni. Mezzosopranistka Olga Černá zpívala v komorní dynamice se zjevnou znalostí výběr z Beethovenových Šesti písní op.48, spíše duchovních árií, z nichž nejznámější je Chvála Bohu v přírodě. Výrazově přesvědčil výběr z Dvořákových Biblických písní s přidanou citově výraznou árií Svatavy z „duchovní opery" Svatá Ludmila, zpívanou s upřímnou zbožností. Nabízím myšlenku z referátu J. B. Foerstra: „ Dvořákovo oratorium Svatá Ludmila působí neodolatelnou mocí v citové vroucnosti témat, mistr úchvatné síly."

Kouzelný večer
V závěru vzpomínkového večera k 62. výročí úmrtí J. B. Foerstra Olga Černá zazpívala a skvěle splynula se slovy božského půvabu prvního z Foerstrových Dvou žalmů „Hospodine, Bože,Otče můj". Umělkyni na varhany doprovázel Pavel Černý se všemi parametry sdílet společný názor na interpretované dílo. Efektní tečkou bylo provedení Foerstrovy varhanní Fantasie C dur.

Zahajovací koncert, prezentovaný v novém projektu Společnosti JBF v dosud nepoznaném světle Evropan Josef Bohuslav Foerster byl nesporně podnětným slovem vyhmátnout osobitost Foerstra v kontextu s evropským společenským myšlením a poznáním hudebního vývoje. Nadšení pro takový projekt projevil libáňský hudební festival Foerstrovy dny v příštím Roce české hudby 2014 a v roce 155. výročí narození J.B.Foerstra.⋌Zdeněk Vokurka