Tuto poctu přijal s pokorou sobě vlastní a každoročně na festival přijížděl. Vždy s úsměvem a se slovy: „Co jste pro mne letos připravili?“, se rád aktivně zapojoval do programu. Například při předávání cen za literární soutěž v Knihovně V. Čtvrtka, jindy při vyhlašování vítězů výtvarné soutěže na hlavním pódiu, se zájmem sledoval v Masarykově divadle muzikál ZUŠ Eliška Kateřina Smiřická, o kterém se velmi pochvalně vyjádřil, nebo před sobotním ohńostrojem v roce 2015 pozdravil z pódia návštěvníky zcela zaplněného jičínského náměstí…

Atmosféru festivalu si užíval. Ochotně se fotografoval s těmi, kteří ho požádali, poskytoval rozhovory médiím, nechyběla setkání s panem starostou, rád se v Jičíně potkával i s Jiřím Lábusem a jednou ho zcela neplánovaně vtáhla do svého pořadu ve farské zahradě Jiřina Bohdalová. Byl to vypravěčský koncert.

Pro festival JMP byl hostem vzácným, velká osobnost překypující srdečností, přívětivostí a lidskostí. Radost byla pobývat v jeho společnosti, kde zajímavá barvitá vyprávění nebrala konce. Říká se, že každý je nahraditelný. Není to pravda. Měli jsme tu čest pana režiséra Vorlíčka poznat a s úctou budeme na něho vzpomínat.

Věra Rychterová, JMP