Proseč připomíná spisovatelku pamětní deskou na domku, ve kterém žila, sochou v areálu místní školy, v Pamětní síni doklady o jejím životě.
V tomto kraji v Proseči u Skutče od 5. srpna do 25. srpna 1990 – tedy před dvaceti třemi roky – představili tvorbu jičínští výtvarníci – Josef Bucek (1930 – 2012) a Jaroslav Volf (1925 – 2010).

Bucek a Volf
Josef Bucek se představil kolekcí dekorativní keramiky a kolekcí šperků, užitkovou keramikou a plastikami. Jaroslav Volf přivezl na výstavu soubor obrazů Jaroslav Volf mezi svými obrazy.inspirovaných krajinou Českého ráje – motivy Jičína a nejbližšího okolí. Vernisáž výstavy se konala odpoledne 5. srpna ve výstavních prostorách v Proseči – Záboří.

Zahajovací projev o výstavě a tvorbě obou jičínských výtvarníků jsem přednesl před více než dvěma sty přítomných, kteří na výstavu přišli. Pro velký počet zájemců se vernisáž musela konat před domem, ve kterém byla výstava instalována.

Herec hostem
V kulturním programu vystoupil herec Národního divadla v Praze Radovan Lukavský. Výstava měla úspěch a byla prodloužena. Oba vystavující oceňovali nejen krásu prostředí Proseče u Skutče a okolí, pozornost pořadatelů, ale především úspěch, se kterým se jejich dílo v prostředí českomoravského pomezí setkalo. Také kritiky v dobovém tisku byly pozorné k oběma jičínským výtvarníkům.

Dílo potěšilo
V čase, kdy vzpomínáme literární dílo spisovatelky Terézy Novákové, vzpomněl jsem na výstavu mých přátel v Proseči u Skutče. Přivezli tehdy z Jičína na Vysočinu dílo, které potěšilo milovníky výtvarného umění.   Josef Pavlík