„Spolu s majiteli hotelu reStart v Jičíně Davidem Brusákem a Janem Entem jsme se domluvili na spolupráci již před časem,“ říká za pořadatele akce Miloš Starý. Organizátoři sympozia zapůjčili hotelu část plenérní sbírky, početného fundusu, který vznikl během sedmi let a tak vznikla hotelová galerie, kde jsou zastoupeny originály renomovaných výtvarníků z jedenácti zemí světa.

Od 4. listopadu se hotel reStart stane na týden domovem výtvarníků, kteří před osmi lety založili plenérní tradici. Na závěr sympozia zde proběhne vernisáž výstavy na jičínská témata, doplněná expozicí abstraktních kompozic významného kyjevského výtvarníka, malíře, designéra, sochaře, grafika, monumentalisty i pedagoga, Oleksandra Petroviče Milovzorova, který před nedávnem oslavil významné životní jubileum. Téma plenéru je dáno, ale diváci a přátelé umění se ho dozví až na vernisáži 9. listopadu v 15 hodin v hotelu reStart, jehož interiér tak ozdobí další pozoruhodné artefakty.   (mš)