Jeden tip bychom měli. V Galerii Karla Samšiňáka (dále GKS) a lapidáriu v Šolcově statku v Sobotce se stalo tradicí, že se v tento den slavnostně otevírá výstavní sezona. Letos se představí prostřednictvím svých děl Alena Antonová, Petr Šturma, Jana Vacková, Zdeněk Mézl a Kurt Gebauer.

Dvě výstavy

Na úvod jsou pro návštěvníky galerie a lapidária připraveny hned výstavy dvě. Ve 14 hodin se v galerii a lapidáriu uskuteční zároveň vernisáž výstavy obrazů Aleny Antonové (GKS) a v lapidáriu výstava soch jejího manžela Petra Šturmy (in memoriam). Úvodní slovo pronese Karel Žižkovský, v kulturní části vystoupí Eva Kriz Lifková (zpěv), na klávesy ji doprovodí Milan Dvořák. Obě výstavy potrvají do 30. června.

V obou zmíněných galerijních prostorech se v průběhu sezony vystřídají ještě tři výstavy. Od 1. července do 22. srpna se představí svými grafikami a ilustracemi v GKS plzeňská výtvarnice Jana Vacková. Od 23. srpna až do konce října Zdeněk Mézl. Jeho výtvarná díla jsou postavena zejména na příběhu. Kulturní a umělecké veřejnosti je znám například ilustracemi Ezopových a Krylovových bajek, Boccacciova Dekameronu či Starověkých bájí. Používá techniku dřevorytu.

A konečně tou pověstnou „třešničkou na dortu" bude bezesporu výstava soch jednoho z nejznámějších a světově uznávaných současných českých sochařů, Kurta Gebauera. Jeho plastiky budou vystaveny v lapidáriu od 4. července do 31. října. Bližší informace o autorech a jejich dílech budou s předstihem uváděny v denním tisku a na webových stránkách www. solcuvstatek.cz.   Lenka Rancová

Portréty vystavujících umělců:

Alena Antonová
Malířka a grafička, absolventka Vysoké školy Uměleckoprůmyslové v Praze, žákyně Emila Filly, členka sdružení Hollar. Účast na více než dvou stovkách společných výstav doma i ve světě, pětatřicet výstav samostatných. Nejčastějším námětem její tvorby je figura ženy, doplněná často kočkou či psem, zátiší, lidové písně. Významná tvorba ilustrační, zejména pro časopisy, bibliofilie. Mistrovství dosahuje v tvorbě exlibris.
(vernisáž 1. května ve 14 hodin)
Petr Šturma
Sochař, studium na Akademii výtvarných umění u profesorů Jana Laudy a Otakara Španiela. Věrný tradici zakladatelů současného českého moderního umění, ovlivněn kubismem. Stěžejními díly jsou zejména portréty (budou k vidění v lapidáriu), dále pak ženské akty, ale i monumentální plastiky pro architekturu. Jako materiál k tvorbě si vybral cín, plech nebo pískovec či beton.
(Výstavy obou umělců pořádá Jan Samšiňák.)