Realizační tým ve složení Jaroslav Volf mladší (syn malíře), Miloš Starý, Michail Ščigol připravil z pozůstalosti Jaroslava Volfa (1925 – 2010) nejen výstavu, členěnou do šesti okruhů – na Jemen, Alžírsko, Tahiti, Evropu, Francii, Český ráj a tvorbu abstraktní, ale i obsáhlou publikaci – průvodce výstavy nazvané Svět na paletě MUDr. Jaroslava Volfa.

Tato publikace je pěkně graficky vypravena, obsahuje v počtu šedesáti stran množství reprodukcí děl Jaroslava Volfa z uvedených šesti tematických okruhů. Vhodně do reprezentativních reprodukcí jsou zařazena vybraná úvodní slova k některým expozicím Jaroslava Volfa, Jaroslava Wagnera, Jiřího Smolíka, spisovatele Ludvíka Kundery, doplněné mezi jiným dvěma vzpomínkami výtvarníka Petra Hebera, který je jediným žijícím ze známé jičínské výtvarné skupiny Studio 85, tvořenou Josefem Buckem, Petrem Heberem, Františkem Škodou a Jaroslavem Volfem.

V této publikaci je zařazen seznam malířových společných i samostatných výstav, uvedena je i fotografie Jaroslava Volfa a zdařilý portrét od Vlastimila Mužíčka, foto Miroslav Jiran, grafické zpracování provedla Jana Vávrová a pečlivě vytiskl RK Tisk – Roman Pekárek v Jičíně v květnu letošního roku.

Český ráj
Výstava připomene široce rozvinuté dílo jičínského lékaře a malíře, jehož tvorba byla inspirována nejen Českým rájem, hlavně Jičínem a okolím, ale také krajinami, kde pracoval jako lékař nebo je navštívil. Mnoho krásných obrazů přibližuje vesnickou a městskou aglomeraci Jemenu, Alžíru, další přivezl a také vystavil v Galerietě z pobytu na Tahiti, kde se mu splnil jeho dávný sen z dob mládí a navštívil ostrovy věčného jara. Připomínám i obrazy francouzské krajiny, zejména motivy z Paříže.

Těžištěm zůstávala u něho oblast Českého ráje, krajina kouzelné a líbezné krásy, slavné historie a přítomnosti. Rád maloval Jičín, jeho zákoutí, náměstí, Valdštejnskou bránu, zahrady, uličky, mnoho námětů nabídla krajina kolem Jičína blízká i vzdálenější, kam často zajížděl. Snad nejčastěji se vracel ke krajině pod Troskami, snad nejraději maloval symbol Českého ráje – hrad Trosky ze všech možných pohledů a ročních období. Měl jsem rád mnoho jeho obrazů inspirovaných Jičínem, nejraději právě charakteristickou dominantu Trosek.

Na výstavě jsou zařazeny jeho zajímavé trojrozměrné objekty z období abstraktní tvorby, která Jaroslava Volfa zaujala. Vzpomínám i na jeho další tvorbu na toto téma, ve které hledal a zkoušel i různé materiály (juta, písek, přírodní prvky, hmoty).

Nefigurativní motivy byly založeny na osobním pojetí tvaru, linii, barvě, zmocnění se výtvarného projevu myšlenky.

Láska k domovu
Jaroslav Volf nesmírně miloval domovinu, svým dílem oslavoval krajinu Českého ráje. „Chvějivá krása tohoto kraje, rozvěšena mezi Jičínem, Turnovem a Mnichovým Hradištěm, na vůni borovic, lesku rybníků a stínech pískovcových skal, vábí návštěvníka, aby unikl shonu moderní doby…" (J. Volf). A právě tento líbezný kraj Jaroslav Volf maloval. ⋌Josef Pavlík