Grafiky jsou prováděny technikou několikabarevné litografie a jejich hlavním námětem je krajina, a to krajina na první pohled velmi reálná a všem dobře známá. Přesto jsou to krajiny, které – jak říká sám autor – nikdy neviděl, ale rád by diváka přesvědčil, že mohou existovat. V jeho krajinách nenajdete člověka, ale jeho „působení" poznáte nebo alespoň vytušíte. Je to, bohužel, působení nejen potřebné a prospěšné, ale často i destruktivní, kořistnické a negativní.

Grafika Pavla Sivka.Vernisáž výstavy, jež je součástí 20. ročníku hudebně – dramatického festivalu Lomnické kulturní léto, se uskuteční v neděli 27. července od 10 hodin v prostorách stálé expozice galerie. V hudební části vystoupí písničkář Bohdan Mikolášek.

Pavel Sivko se narodil 24. 1. 1948 v Praze. V letech 1963 – 1967 studoval na Střední odborné škole výtvarné v Praze, v letech 1967 – 1973 na VŠUP v Praze v ateliéru užité grafiky a ilustrace u prof. J. Trnky a prof. Z. Sklenáře.

V letech 1990 – 1997 byl výtvarným redaktorem v nakladatelství Mladá fronta, od roku 1997 učí na Střední umělecké škole Václava Hollara v Praze. Věnuje se především knižní ilustraci a volné tvorbě, užité grafice, podílel se také na tvorbě známek a animovaného filmu. Je členem Sdružení českých umělců grafiků HOLLAR a Asociace volné grafiky.
Žije v Praze.