Vernisáž výstavy proběhne dnes od 16.30 v zámecké galerii. Úvodní slovo pronese Jan K. Čeliš. Hudbou doprovodí Miroslav Filsak.

„Na výstavě bude k vidění průřez mé autorské aktivity, a to především maleb, kreseb, ale i velkoformátových textově – obrazových realizací v podobě svitků. Chybět však nebude ani má tvorba z oblasti videa a interaktivních filmů," říká Miloš Šejn. Všestranný umělec otevře však i svůj originální archiv obsahující sbírky přírodních barviv, nalezených sochařských objektů i řadu osobních dokumentů se vztahem k našemu kraji. Kurátorem výstavy bude spolu s Milošem Šejnem Jan K. Čeliš. Ten práci autora sleduje dlouhodobě a jeho první textový rozbor Šejnova díla pochází již z roku 1977.

Životopis
Miloš Šejn se narodil roku 1947 v Jablonci nad Nisou, avšak prakticky celý jeho život je spjatý s Jičínem. Absolvoval nejprve Střední uměleckoprůmyslovou školu v Turnově, poté filozofickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. V roce 1976 získal doktorát z filozofie a po roce 1990 byl jmenován profesorem malířství. „V letech 1990 – 2011 jsem působil jako vedoucí pedagog intermediálního ateliéru na Akademii výtvarných umění v Praze a jako hostující pedagog na Akademiích v Aix – en – Provence, Haagu, Reykjavíku, Stuttgartu a Vídni" dodává ke svému životopisu M. Šejn.

Dílo Miloše Šejna.
Umělecký koncept byl u autora formován už od mládí, během kterého cestoval divočinou, kdy se jednalo o odraz vnitřní potřeby přiblížit se tajemství přírody a sledování zázraků, které se v ní odehrávají. Během svého putování fotografoval, kreslil, sbíral a popisoval svá pozorování přírody.

„V současnosti se zaměřuji na okamžité kreativní možnosti vycházející ze vztahů krajiny nesoucí stopy lidské ruky a divoké přírody. Vědomě pracuji s oblastmi expresívního jazyka mezi textem, výtvarnou stopou, tělesným pohybem a expanzí do prostoru," dodává na konec Miloš Šejn.

Výstava Miloš Šejn / EREMITA: Archivy a kabinety II bude otevřena od 29. dubna do 31. května v zámecké galerii v čase od 9 do 17 hodin mimo pondělí.   Martina Pajerová