Ve zdejším opraveném gotickém kostelíku sv. Jiří, jehož počátky sahají až do 14. století, uspořádali hasiči spolu s místními chalupáři minulou sobotu již druhý ročník koncertu vážné hudby.

Po loňském koncertu, kdy zde zněly flétny a cembalo ,tak nyní zde v kostele vystoupilo Zámecké saxofonové kvarteto složené ze zkušených hudebníků saxofonistů, hrajících již mnoho let ve známých českých orchestrech.

Kvarteto založil hudbyznalý saxofonista Josef Žemlička, vedoucí souboru, v roce 2005 jako dvorní kapelu při zámku Vinařice u Mladé Boleslavi, a proto má kvarteto název „zámecké".

A že se dá na saxofony hrát i klasická hudba 18. a 19.století, o tom svědčí perfektně provedené známé skladby od Mozarta, Brahmse, Dvořáka a dalších význačných skladatelů. Prostor kostela a výborná akustika, kterou si pochvalovali i hudebníci, dodávala předneseným skladbám nezapomenutelný umělecký dojem. Samozřejmě, že nemohly chybět skladby od Jaroslava Ježka, které jsou pro saxofony jako stvořené. Navíc posluchači koncertu měli výjimečnou možnost vidět všechny druhy saxofonů, od sopránového nástroje až po baryton.

Krásný zážitek z hudby byl umocněn vkusnou a barevně sladěnou výzdobou kostela, kterou zajistila slečna Kateřina Hronová (v době vyjití tohoto článku v novinách už paní Kateřina Vaňková – do nového života jí přejeme vše nejlepší a nejkrásnější), která také tento koncert zorganizovala. Posluchači ocenili hudebníky ve zcela zaplněném kostele hudebníky za jejich vystoupení i výběr skladeb velkým potleskem.

A jak bývá v Psinicích vždy zvykem, po takové společenské akci místní hasiči zajistili na hřišti u své klubovny pro všechny posezení s pohoštěním, navíc pak slunečné teplé odpoledne přispělo všem k dobré pokoncertové pohodě. Všichni, kteří se na této kulturní i společenské akci podíleli, zaslouží poděkování, a jistě se budeme těšit, že za rok se při dalším, v pořadí již třetím koncertu, opět v hojném počtu sejdeme.⋌Vladimír Turek