Zhlédnout můžete i výstavy Sto let knihoven a knihovnic na Jičínsku, absolventské práce žáků ZUŠ a expozici Čínské pohádky.