Znak pro diecézi je darem z Říma
Symbol holubice značící Ducha Svatého, jemuž je zasvěcena hradecká katedrála, a pod ním písmeno M, jenž odkazuje k Panně Marii. To jsou atributy nového diecézního znaku, jehož autorem je nejvýznamnější žijící církevní heraldik, italský kardinál Andrea di Montezemolo. Znak daroval diecézi k výročí jejího založení.

Královéhradecká diecéze tu zahájila jubilejní rok 350. výročí svého založení. Nechyběli tak nejen poutníci ze všech koutů diecéze, ale i více než padesátka kněží, kterým u oltáře asistovalo na několik desítek ministrantů.

„Byl jsem už možná trochu unavený. Ne snad po zbytkovém alkoholu, ten jsem si na Silvestra ani moc neužil, ale spíš kvůli kněžským povinnostem, kterých máme po celé Vánoce požehnaně. Ale dnes jsem v katedrále cítil obrovskou soudržnost a jednotu naší diecéze. Byli tu snad všichni," usmíval se kněz Lubomír Pilka, který do Hradce zavítal ze své přeloučské farnosti.

První dárek, který hradecká diecéze ke svým kulatým narozeninám dostala, sem putoval až z Říma. Jde o nový znak, který byl při mši svaté slavnostně odhalen.

Kromě stávající bílé svatodušní holubice na červeném podkladě na něm přibylo písmeno M symbolizující jméno Panny Marie. Té totiž při novoroční bohoslužbě biskup Jan Vokál celou diecézi zasvětil.

„Panna Maria přijala Boží vůli za svou a vlastní odevzdala. Z její pokory si můžeme brát příklad i my. Neškodilo by nám, kdybychom byli o trochu pokornější," zmínil Milan Vrbiak, který slavnostní bohoslužbu spolu s dalšími kněžími celebroval.  (skr)