V říjnu bude druhé, a to už přijedou ze spřátelených měst a konkurence bude větší. Zajímavé, že soutěžila převážně děvčata, což svědčí i o tom, kde vězí větší čtenářský zájem.

Nejmenší, Aneta Paličková chodí ještě do školky, nejstarší byly sestry Eliška a Anežka Ryglovy. Největší zastoupení měla ZŠ Husova, Jičíňáky označovaná jako 2. ZŠ.

Ten, kdo sleduje soutěž od začátku, vidí výraznou změnu k lepšímu. Už se nestává, že soutěžící své příspěvky čtou. Je naopak samozřejmé, že hovoří zpaměti. A také přibývá vlastních textů. Autoři vypráví to, co si sami vymysleli.

Žánr? Je logické, že u menších dětí je to o zvířátkách, které ovšem vystupují jako lidé. Nu, a nadpis Jak začíná jaro, ten mluví sám za sebe. Nemusíme se tajit tím, že inspirovány četbou, ale i televizí, pouštějí se děti do žánru fantasy.

Vymyšlené příběhy jsou někdy až tak složité, že se do nich autoři trochu zaplétají. Ale jako odraz k vlastní literární tvorbě je to skvělé. I tento poznatek, ono utíkání do světa skřítků, elfů a podobných bytostí, má svou vypovídací hodnotu. Není na závadu, že autoři se někdy drží známého pohádkového schématu – splnění tří úkolů. Pokud jsou to úkoly neobvyklé. A to byly.

Trojčlenná porota měla těžké rozhodování, a tak se shodla na tom, že nestanoví pořadí, ale v každé věkové kategorii vybere tři postupující. V závěrečné řeči porotců se objevily věty: „Nu, to je skoro na román." To je samozřejmě povzbuzující. Protože to není jen bonmot.
Seznam postupujících zatím nezveřejníme, počkáme si na říjnové druhé kolo.   Bohumír Procházka