S Hradeckým deníkem můžete navštívit libovolný koncert zadarmo. Rozdáváme totiž dvě vstupenky, které vás dostanou do publika libovolného koncertu. Stačí mít štěstí při losování a správně odpovědět na soutěžní otázku, která zní: „Kde se v loňském roce konal závěrečný koncert 20. ročníku festivalu Jazz Goes to Town?"

Svou odpověď zasílejte na e-mailovou adresu jan.pruska@denik.cz do pátečních dvanácti hodin. Připojte své jméno, telefonní číslo a do předmětu zprávy napište heslo „Jazz Goes to Town". Výherce včas zkontaktujeme.