Telefonní linky se od ledna netrhnou na obecních matrikách, zájem se postupně přelévá i do Státního oblastního archivu v Zámrsku na Orlickoústecku.

„Nápor lidí s dotazy je nyní několikanásobný," shodují se oslovené matrikářky ve východních Čechách.

Laická genealogie

Jenže tam, u našich prarodičů, hledání vlastních kořenů teprve začíná. Ta hlavní práce pro každého komu ovšem nedojde trpělivost, protože o ničem jiném sestavování rodokmenu není pokračuje právě v Zámrsku. Hlouběji do historie se musíte ponořit až tam. Do zdejšího archivu totiž putují archiválie starší jednoho sta let z celých východních Čech.

„Od ledna počet zájemců o hledání v naší matrice stoupl minimálně o čtvrtinu. Spousty dotazů vyřizujeme také e-mailovou poštou, pro vlastní hledání však lidé musí přijet," řekl zástupce ředitele archivu Jiří Kuba. Mezi návštěvníky doposud převažovali genealogové, nově však přijíždějí i laici hladoví po znalosti svého původu.

Právě genealogové jsou lidé, kteří se zabývají sestavováním rodokmenů. Hledají informace a dávají dohromady rodinné vazby. Kromě toho se učí číst nejrůznější klikyháky, protože zápisy v matrikách jsou často nečitelné.

Podle odborníků lze své předky z archivních matrik vypátrat určitě do poloviny 17. století, tedy zhruba do desáté generace, při dávce štěstí ještě dál. Například přes různé urbáře, historické soupisy nemovitostí nebo soupisy věřících či poddaných.

Lidé, kteří si chtějí sestavit rodokmen, musejí znát především místo narození předka. Bez tohoto údaje se dále nedostanou. Pouze datum narození nestačí. Pokud mají badatelé k dispozici rodné, oddací nebo úmrtní listy, jde hledání snadněji.

Jenže to v takovém případě vyžaduje nejméně několik měsíců usilovné práce. Mnozí si proto najímají genealogy profesionály. Vypracování takového rodokmenu vyjde v případě zadání posledních šesti generací na zhruba 3 000 korun, při starších generacích až zhruba na 30 tisíc.

Právě archiv v Zámrsku už nabízí i digitalizované matriky. Najdete je na internetových stránkách www.archivzamrsk.cz. S vytvořením vlastního rodokmenu pak pomohou počítačové programy, zdarma ke stažení je například na myheritage.cz

Sestavte si vlastní rodokmen sami

• Začněte doma, nechte si vyprávět od příbuzných a shromažďujte rodné, oddací a úmrtní listy, výuční listy, vysvědčení nebo fotografie… Nastudujte k tématu literaturu, často dostupnou v městských knihovnách

• Pokud základní životní data o vašich blízkých příbuzných (rodiče, prarodiče, praprarodiče) nezjistíte, zajděte na matriční úřad a hledejte v tzv. živých matrikách. Matriky narozených se totiž do archivu dostávají až po sto letech, matriky oddaných a zemřelých po 75 letech.

• S těmito informacemi vyrazte do archivu. Kromě okresních existuje pro východní Čechy jeden oblastní archiv, a to v Zámrsku na Orlickoústecku. Lze hledat i v Národním a Vojenském historickém archivu v Praze.

• Co budete v archivu potřebovat: kromě poznámkového bloku a náčrtu rodokmenu také latinsko-český a německo-český slovník, hodí se i seznam zkratek a abeceda starých písmen

• Počítejte s tím, že pátrání v matrikách zabere značné množství času, a to v řádech týdnů a možná i let, ponoříte-li se opravdu do hloubky. V Česku neexistuje žádná databáze, která by např. podle příjmení propojila jednotlivé předky.

• Studium archiválií je bezplatné, též stahování či prohlížení digitálních reprodukcí archiválií na internetu či pořízení reprodukcí archiválií vlastním digitálním fotoaparátem. Zpoplatněno je vyhotovení fotokopií a opisů archiválií pořízených pracovníky archivu.