V obci Vrbice se uskutečnila už druhá soutěž koňských stříkaček, spojená s přehlídkou chovných koní. Program začal slavnostním průvodem koní obcí, ve kterém defilovaly mažoretky z Hořic. Před polednem byla zahájena vlastní soutěž, včetně útoku na přenosný cíl. Klání se celkem zúčastnilo na 13 hasičských sborů.