Návštěvníci budou moci obdivovat obrazy a objekty, které pocházejí z ateliérů akademických malířů Evy Skarolkové – Stuchlíkové, Petra Bareše, Jiřího Brodského a Miroslava Křížka. Všichni autoři jsou profesí restaurátoři uměleckých děl, avšak jejich tvorba představená v zámecké galerii vznikla jako svobodné vyjádření jejich talentu a cítění.

Vernisáž se koná ve čtvrtek v 17.30 hodin, výstavu uvede PhDr. Dagmar Martincová, na dudy zahraje Pavel Kuneš.

„Výstavou „R 013" se nepředstavuje samostatná umělecká skupina s trvalým programem, nýbrž kolegové a přátelé, které propojuje jejich základní profese – restaurování uměleckých památek v oboru malířských a sochařských děl", přibližuje autorské zázemí jičínské výstavy PhDr. Dagmar Martincová z Národního památkového ústavu v Praze.

Kdo vystavuje
První z vystavujících, iniciátorka jičínské výstavy, Eva Skarolková – Stuchlíková má blízký vztah k našemu regionu, protože se narodila v Hořicích a vedla např. restaurátorský sondážní průzkum v bývalém Paulánském klášteře v Nové Pace. Ve volné tvorbě je inspirována přírodou, zkoumá povrchy, barvy, pigmenty a tvary. Mění a kombinuje malířské techniky a využívá princip náhody jako součást své tvůrčí metody. Motivy ke své volné tvorbě ale
nachází i v profesi, např. ve skvrnách poškozené historické omítky nebo malby.

Další z autorů, Petr Bareš a Jiří Brodský, jsou známí jako restaurátoři tak významných památek jakou jsou např. nástěnné malby na schodišti ke kapli sv. Kříže na Karlštejně. Ve volné tvorbě však pracují samostatně. Petr Bareš improvizuje s tvarovou i barevnou skladbou, tvoří fantaskní kompozice naplněné radostí z volnosti a jemným humorem.

Volná tvorba Jiřího Brodského je mnohostranná, jeho malby, kresby či plastická díla se pohybují v širokém poli od formy figurální až k čisté abstrakci. Ve svých objektech prezentuje zejména kombinaci kámen – dřevo, suverénně využívá výtvarnou zkratku.

Miroslav Křížek do svých obrazů často přepisuje tvarovou symboliku svého jména v rozmanitých variacích. S oblibou vytváří bizarní postavy a seskupení ze zdánlivě již nepotřebných předmětů denní potřeby, příkladem je monstrance z kolíčků na prádlo a další překvapivé objekty s citlivě zpracovanou sakrální tématikou.

„Členové skupiny R013 svou tvorbou přesvědčivě dokazují, že to, co dělají, prostě a jednoduše umí. Jejich díla jsou plná krásy, harmonie, osobních vyznání a poselství, provokace i vtipu, plná radosti ze svobody tvorby," uzavírá pozvání na jičínskou výstavu Dagmar Martincová.