Nedošlo však k žádnému zranění, neboť vše skončilo uzavřením míru mezi oběma stranami. Následovala hostina na usmířenou (buřty na ohýnku) a všichni spokojeně odcházeli domů…

A kdo vlastně byli ti husité? Děti a rodiče z MŠ ,,Na Daliborce", již čtvrtým rokem si touto akcí připomínali historickou událost našeho městečka.   (mš)