Je mimo jiné šestinásobným držitelem ceny Alfreda Radoka, Ceny Divadelních novin a Ceny OSA. Jeho poslední knihou je Má vlast: Slovem a obrazem.