Obě dvě partnerská města jsou s projektem spokojena a budou hledat další cesty či vhodné dotační tituly, které by pomohly rozvíjení vztahů.
Na projekt získal Jičín spolu se Swidnicí koncem roku 2013 evropskou dotaci ve výši 85 procent výdajů, které jsou vyčísleny celkem na 101 538 Euro. Města si výdaje rozdělila zhruba na polovinu.

V lednu proběhla ve Swidnici zahajovací konference projektu a rozeběhly se přípravy hned několika akcí. Polští přátelé se aktivně podíleli na Valdštejnských slavnostech konaných v květnu v Jičíně, v červnu zase proběhly Valdštejnské dny ve Swidnici a pod názvem Valdštejnovo putovní imaginárium cestovalo v srpnu po českých a polských městech barokní divadlo. Cílem projektu byla propagace Jičína a historické osobnosti Albrechta z Valdštejna u našeho polského protějšku.

Na závěrečné konferenci tedy obě partnerská města projekt zhodnotila. Výstupem bylo mimo jiné to, že projekt byl úspěšný a obě dvě strany budou hledat další možnosti, jak města spojovat.

Polská strana velmi kladně hodnotila program Valdštejnských dnů, kdy se ve Swidnici prezentovala doba Albrechta z Valdštejna a Jičín samotný.
„Původně jsme vůbec nevěřili, že bychom u nás mohli takový program uspořádat, ale když se tak stalo, velmi mile nás překvapily ohlasy našich obyvatel. Všem se program moc líbil. Určitě bychom chtěli navázat a za rok se pokusit uspořádat Valdštejnské slavnosti znovu," zhodnotil akci bývalý starosta a nyní místostarosta okresu Swidnice Zygmunt Worsa.

„Osobnost Valdštejna je s Jičínem silně spjatá a také Swidnice má na Valdštejna odkaz, když zde přebýval v období třicetileté války. Je to tedy téma, které nás spojuje. Navíc vloni tomu bylo 380 let od zavraždění Valdštejna, takže jsme rádi, že projekt dostal tak velkou podporu a mohli jsme jej úspěšně zrealizovat a Valdštejna v Polsku více představit. Valdštejnské dny ve Swidnici měly obrovský ohlas a Putovní Valdštejnovo imaginárium se svou výjimečností vymykalo z běžného kulturního života nejenom v Jičíně, ale i v celých Čechách a Polsku. Projekt také umožnil vydat knihu Valdštejnův Jičín, která je svébytným obrazovým pohledem na Jičín a jeho Valdštejnskou historii," říká místostarosta města Petr Hamáček.

Všechny slavnosti
V rámci projektu polští přátelé propagovali Jičín a květnové Valdštejnské slavnosti ve svém okresu, zástupci polského partnera také přímo Valdštejnské slavnosti navštívili. V červnu pak proběhly Valdštejnské dny ve Swidnici, kde se prezentoval sám Valdštejn v podání Miroslava Kněborta spolu se svou družinou, a to včetně doprovodného historického programu.

Společnou akcí obou partnerů pak bylo „Putovní Valdštejnovo imaginárium", což bylo barokní divadlo, které kočovalo v srpnu po českých a polských městech (Jičín, Hradec Králové, Náchod, Kudowa Zdroj, Dzierzoniow a Swidnica).

Tuto aktivitu si vzal na starost kastelán Valdštejnské lodžie Jiří Vydra.

„Mobilní Valdštejnské imaginárium je pojízdný divadelní vozík v podobě malé Valdštejnské lodžie na kolečkách a v programu sloužil k prezentaci této barokní památky. Celé divadlo odkazovalo k nenaplněným snům Albrechta z Valdštejna o unikátní stavbě – Valdštejnské lodžii, která měla být pýchou jeho díla. Zároveň bylo připomínkou skutečných akcí, které se zde v současnosti konají. Ve všech městech se nám dostalo vřelého přijetí a obecenstvo bylo tímto netradičním pojetím opravdu nadšené," říká k putování kastelán Jiří Vydra.

V rámci projektu vzniklo několik propagačních materiálů, které představují Jičín a památku Valdštejnskou lodžii, tak i okres Swidnice, dobové kostýmy, unikátní leporelo, obraz barokní komponované krajiny a podobně.

Společný projekt byl spolufinancován Operačním programem přeshraniční spolupráce ČR – Polsko.    (md, jir)