Expozice je dílem představitelů knihovny, Českého svazu bojovníků za svobodu, Státního okresního archivu a Regionálního muzea a galerie v Jičíně.

Vernisáž se uskutečnila za účasti všech zástupců těchto organizací. Přítomni byli také žáci páté třídy ze ZŠ 17. listopadu a představitelé města. Příležitost si nenechali ujít i Hedva Gulová a Pavla Olšanová, manželky československých důstojníků, kteří se zúčastnili klíčových válečných operací, včetně osvobozování naší vlasti.

Při vernisáži nešlo pouze o start výstavy. Rozkrývaly se i zážitky z doby války. Se svou zkušeností ze zmatené doby se podělil například pamětník a spisovatel Miroslav Matouš. Vyprávěl o tom, jak se na počátku protektorátu Němci Čechům překvapivě snažili zalíbit a jak byli překvapeni z vysoké životní úrovně v Jičíně, která možná i předčila tu v Německu.

Podělil se také o dobové vtipy. „Žid zachrání život Adolfu Hitlerovi. Ten řekne: Žide, tady máš tisíc marek, ale okamžitě odejdi. Když na počátku roku 1938 Němci projíždí obsazenou Vídní, Hitler si opět všimne toho žida, co ho zachránil. Řekne mu: Žide, tady máš dalších tisíc marek, ale okamžitě odejdi. A prosím tě: Neodcházej do Prahy," vyprávěl Miroslav Matouš.

Český svaz bojovníků za svobodu využil vernisáž k ocenění hrdinů odboje a těch, kteří jejich organizaci prospěli. Medaile od představitelů obdrželi podplukovník Jaromír Luftner, účastník odboje, již zmíněná Alena Krausová a město Jičín, zastoupené starostou Janem Malým.

Na ceremonii nechyběl ani podplukovník a odbojář Josef Baraňák.
Výstava sestává především z fotografií, které zachycují konec války v Jičíně. Sovětská armáda do města dorazila krátce poté, co Německo kapitulovalo, tudíž Jičínsko bylo jedním z posledních osvobozených území. Zatímco na jiných místech v Evropě se již slavil mír, situace ve východočeském regionu byla stále ještě napjatá.

O pár dní dříve, když ještě Říše vzdorovala, velitel německé posádky v Jičíně, major Anhalt, varoval, že napadání německých vojáků povede k tvrdým represím. Tehdy došlo k dohodě mezi ním a starostou města Karlem Kloučkem, že pokud vojáci zůstanou v kasárnách a nebudou hlídkovat v ulicích, k žádným střetům s civilisty nedojde.