Zde vytvářeli obrazy města a jeho okolí, představili ve středu 1. května vernisáží v malém sále novopackého MKS svoji nově vytvořenou tvorbu.

„Každým rokem je úroveň vytvořených obrazů na plenéru lepší a lepší. Letos se ho zúčastnilo sedm nových výtvarníků. Přijelo mezi nás dokonce i mládí, které rozšířilo dosavadní tvorbu o moderní obrazy. Mezi nás zavítal i malíř z Lublinu, někteří polští malíři jsou až od Baltu. Jejich obrazy jsou pozoruhodné; i když malují českou krajinu, tak do jejich děl zasahují motivy polských krajin. Jsou úžasní, protože z takových dálek sem jezdí na pětidenní plenér, což dokumentuje, že k nám sem jezdí velice rádi. Jednak zde mají co malovat, a za druhé máme dobrou partu spřízněných duší," sdělila k plenéru hlavní organizátorka tohoto dění packá malířka Eva Šinkmanová.

„Výstava přináší mnoho nových pohledů na Novou Paku a okolí. Jsou to obrazy z mnoha míst našeho města, která většinou přecházíme bez povšimnutí a unikají nám i jejich změny. Teprve tyto obrazy nám ukazují, že chodíme okolo něčeho krásného a zajímavého," řekla v úvodu svého vstupu ředitelka MKS Romana Martincová, když nejprve přivítala zástupce družebních měst Bohuslavice a polských Pieszyc, a za město místostarostu Josefa Hendrycha a vedoucího odboru školství a kultury Bohuslava Benče.

Místa i méně známá
Mezi sedmdesáti vystavovanými plátny jsou zobrazena místa známá, někdy se opakující, ale jsou zde motivy míst, která pravděpodobně ještě nebyla vytvořena. Jedním je obraz od malíře Smetany, kterého jsme zastihli den před otevřením výstavy, jak maloval přímo v terénu vyústění Rokytky do potrubí pod silnicí. „Domnívám se, že obrazů novopackých klášterů je už víc než dost, a proto jsem hledal něco nového," sdělil.

Při představování jednotlivých aktérů charakterizovala celkem podrobně Eva Šinkmanová jak jednotlivé výtvarníky, tak i jejich vystavovanou tvorbu. Všem vystavovatelům předala v upomínku na 7. plenér Novopacké veduty Pamětní list. Ti si jeodnesli ještě novopacký achát a tulipán.

Výstavu oživila svým bravurním houslovým vstupem skladeb Johanna Sebastiana Bacha a Niccola Paganiniho mladá talentovaná houslistka Liduška Pavlová, jejíž kořeny sahají do Nové Paky. I když tato výborná houslistka navštěvuje ještě poslední ročník gymnázia v Praze, tak již vystupovala na mnoha koncertech jak v Česku, tak i v zahraničí. ⋌Míla Pour