V tvůrčí dílně děti malovaly vejce i vyráběly Moranu. Vystoupila také dívčí skupina Na vlastní nebezpečí. 

Další snímky více autorů uvidíte v připojené fotogalerii.