Věděli jste, že pomlázka nebyla vždy spojena jen se šleháním dívek a žen, ale že aktu „pomlazení“ se dostalo všem členům rodiny i hospodářským zvířatům? Že velkopáteční koupel v proudící vodě před úsvitem zbavovala nemocí, vyrážek a svrabu a děvčatům přinášela krásu a zbavovala je pih? Nebo že se na Velký pátek nesmí pracovat na poli? Co to byly a k čemu sloužily pašijové nitě?,“ ptá se Hana Macháčková z jičínského muzea, která se na přípravě výstavy podílela. Odpovědi na tyto otázky i mnoho dalších zajímavých zvyků našich předků z celého Jičínska, Hořicka, Bělohradska, Novopacka, ale také Sobotecka se pokusili muzejníci přiblížit právě trochu netradiční výstavou „Hody, hody, doprovody…“ na nádvoří jičínského zámku před muzeem.

Zjistíte zde, jaké zvyky se pojily s jednotlivými postními nedělemi, s posledními dny pašijového týdne od Škaredé středy po Boží hod velikonoční, ale také jak probíhala pomlázka na Velikonoční (Červené) pondělí v našem regionu, nebo jaké byly tradiční výzdobné techniky velikonočních kraslic, ale i mnoho dalšího.

Hana Macháčková